Vekerum/Gustavstorp
PROJEKTINFORMATION

2020-08-06 Färdigställande fiberprojekt - Vekerum/Gustavstorp Efter vårt senaste byggmöte med vår underleverantör Eltel blev vi informerade om att vi måste uppdatera tidplanen. Detta pga. att det har varit svårt att få tag i resurser för att starta upp projektet efter Covid 19. Planen vi jobbar för nu är att starta upp V41 och att alla installationer ska vara klara innan årets sl...

Om Karlshamns fibernät

Karlshamns fibernät är ett öppet bredbandsnät byggt av fiber med hög kapacitet. Du får möjlighet att välja bland olika tjänsteleverantörer i ett brett utbud av digitala nöjes- och nyttotjänster inom till exempel internet, telefoni och TV. Karlshamn Energi har ingen månadsavgift för nätet. Fakturan betalas när installationen och klar. Billigare telefoni, TV och Internet Du ha...

Byanat_EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Strategiska EU - mål för landsbygden för 2014-2020 är att främja jordbrukets konkurrenskraft, garantera klimatåtgärder och en hållbar förvaltning av naturresurser, bidra till en välbalanser... utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat. programmet består av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättninga.
#inlineditbutton