Pukavik
Projektinformation Pukavik

FIBER TILL VILLAN – ETT VIKTIGT VAL
Möjliga anslutningar: 37 st
Minimikrav
Vi behöver 60% (23 st) beställningar för att gå vidare
16 av 23

Hur går det till?

1. Teckna fiberavtal Vi bekräftar med kopia av godkänt fiberavtal till dig. Tecknar du med mobilt Bank-Id via "Jag vill bli ansluten"får du direkt bekräftelse via mejl, fyller du i vår pdf "Avtal Förtätning" eller har fått ett avtal hemskickat bekräftar vi via mejl eller post. När du tecknar avtal är det viktigt att du anger kontaktuppgifter där vår entreprenör kan nå dig dagt...

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

INSTALLATIONSKOSTNAD: 19 900 kronor (Allt ingår) Arbetskostnaden berättigar även till ROT-avdrag. Inga andra service- eller nätavgifter tillkommer. Därefter betalar du direkt till tjänsteleverantören för de tjänster du väljer att använda. När vi har fått in avtal planerar vi in din fastighet för utförande. När det börjar bli dags för installation av din fastighet kontaktar ...
#inlineditbutton