Vekerum/Gustavstorp
Uppdaterad Tidplan 2021-01-12

2021-01-12 Uppdaterad Tidplan 210112 Efter vårt möte med entreprenören har vi uppdaterat tidplanen för projektet. Det som gäller nu är att adresser Söder om E22 ska vara installerade och klara V3, adresser Norr om E22 kommer att installeras under V 4-7. Vi hoppas nu verkligen att denna tidplan håller och att inget oförutsett inträffar. 2020-11-13 Återställning och slutbesiktni...

Om Karlshamns fibernät

Karlshamns fibernät är ett öppet bredbandsnät byggt av fiber med hög kapacitet. Du får möjlighet att välja bland olika tjänsteleverantörer i ett brett utbud av digitala nöjes- och nyttotjänster inom till exempel internet, telefoni och TV. Karlshamn Energi har ingen månadsavgift för nätet. Fakturan betalas när installationen och klar. Billigare telefoni, TV och Internet Du ha...

Byanat_EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Strategiska EU - mål för landsbygden för 2014-2020 är att främja jordbrukets konkurrenskraft, garantera klimatåtgärder och en hållbar förvaltning av naturresurser, bidra till en välbalanser... utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat. programmet består av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättninga.
#inlineditbutton