Karlshamn Norr
PROJEKTINFORMATION

Utbyggnaden av fibernätet är igång och vår ambition och målsättning är att fiber ska vara installerat senast 20211231. Tidplanen för projektet förutsätter dock att inga oförutsedda saker inträffar, att alla tillstånd är klara och att vi har fått godkänt från de instanser t.ex. Trafikverket som krävs. Ansvarig för schakt i gata är: Kristian Toresten, Platschef mark Mo...

INSTALLATIONSKOSTNAD

INSTALLATIONSKOSTNAD INOM PROJEKTTID: 20 000 kronor När vi har fått in avtal projekterar och planerar vi in din fastighet för utförande. Efter projektstart kontaktar entreprenören dig och bokar in ett kundbesök inför grävning på tomt. INSTALLATIONSKOSTNAD EFTER PROJEKTTID: Kontakt oss för kostnadsförslag För kostnadsförslag kontakta: kundservice@karlshamnenergi.se elle...

VID FRÅGOR

Telefon: 0454-818 13 eller 0454-818 27

E-post: eller
Legend
Ingetno status
Intresseinterest
Beställningorder