Pukavik
Projektinformation Pukavik

PROJEKTINFO
Fiberdam2
Projektet fortlöper som planerat
210316
Alla kundproj. beräknas vara klara inom någon vecka. Vi räknar med att Network drar igång installationer av switch mitten av april och vår plan är att området ska vara klart under april.
Möjliga anslutningar: 37 st
Minimikrav
Vi behöver 60% (23 st) beställningar för att gå vidare
16 av 23

Hur går det till?

1. Teckna fiberavtal Vi bekräftar med kopia av godkänt fiberavtal till dig. Tecknar du med mobilt Bank-Id via "Jag vill bli ansluten"får du direkt bekräftelse via mejl, fyller du i vår pdf "Avtal Förtätning" eller har fått ett avtal hemskickat bekräftar vi via mejl eller post. När du tecknar avtal är det viktigt att du anger kontaktuppgifter där vår entreprenör kan nå dig dagt...

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

AVTAL FÖRTÄTNING